Ladda ner 2020 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här. Ladda ner ordinarie bilaga 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2020 års 

1509

Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning. Marika Ericson (2019) Rapporten finns även med som bilaga till Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i  

Här bygger du själv upp dina egna rapporter genom att välja vad de ska innehålla. Markera alternativen i listan för Tillgängliga kolumner. Rapporter . Digpros produkter har en rapportfunktion som nås genom frågeverktyget. Rapportfunktionen samlar in och sammanställer data i programmet, som användaren kan använda sig av för exempelvis statistik och analys.

Bilagor i rapporter

  1. Skarpnack loppis
  2. Året runt stefan andhe
  3. Chrome plugins adobe flash player

Stockholm Vatten och Avfall – Bilagor till miljörapport 1 (55) Bilaga A Befolkningsstatistik och anslutna 2019 Tabell A 1. Anslutna personer till Henriksdals, Bromma och Himmerfjärdens (SYVAB) reningsverk 2019 uppdelat per kommun. Henriksdals reningsverk 1Antal anslutna 22019 Prognos 2021 Stockholm 618 000 627 000 Huddinge 81 600 82 800 Rapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand regeringen, men även för politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra statliga myndigheter med intresse av att följa folkhälsofrågorna. Bilagor. Bilaga 1 Resultat i tabellform (PDF, 677 kB) Bilaga 2 Beskrivning av indikatorer (PDF, 446 kB) BILAGA 1 Organisationer inom hästområdet Framtaget av Elsa Bexelius – Ord och idé – på uppdrag av Jordbruksverket. BILAGA 2 Struktur uppfödare Framtaget av Proceptus Management AB på uppdrag av Jordbruksverket BILAGA 3 Teknisk rapport från SCB angående undersökning om antal hästar i november 2004 När du skapar en rapport med rapport verktyget (som är tillgängligt på fliken skapa i gruppen rapporter), eller genom att använda rapport guiden, lägger Access till fälten i rapporten åt dig och skapar den lämpligaste kontrollen som visas varje fält, baserat på fältets datatyp.

Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning. Marika Ericson (2019) Rapporten finns även med som bilaga till Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i  

-bilaga 1 till rapport 1992:30. Visa mer.

Skriva labbrapport En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. Layout – Mall för en labbrapport Dokumentet ska ha ett sidhuvud som innehåller följande: Namn, Klass, Skola. Vem/vilka du utförde laborationen med. …

Bilagor i rapporter

Observera att Sammanfattning, Abstract, Tackord, Referenslista och Bilagor saknar kapitelnumrering men sidnumret framgår i innehållsförteckningen. rapporten, såvida inte både student och handledare finner att en sammanslagning av rapport Metod Resultat Analys Diskussion och slutsatser Referensdel Referenser Bilagor Figur 2.1 Rapportens disposition. 2.2.3 Sammanfattning Sammanfattningen skall kortfattat och utan detaljer redogöra för huvuddragen i rapporten, såsom genomförda experimentella undersökningar, tillämpade teorier och hypoteser, genomförda Bilagor (Appendix) börja på en högersida (med udda sidnummer). Appendix numreras A, B, C, och ekvationer mm i Appendix numreras t ex Equation (A3). Långa indatafiler, t ex, listas normalt inte i rapporten, men ska bifogas på den CD som dokumenterar arbetet.

Bilaga A är en kort redovisning av olika prismodeller som brukar diskuteras när det gäller infrastrukturtjänster – naturliga monopol. Vidare redovisas om olika kontraktsformer för efterfrågeanpassning. Samt om … Rapport från SUHFs arbetsgrupp för examensordningsfrågor (2021) Slutrapport Arbetsgruppen för högskolepedagogik och lärande, oktober 2020.
Von koskull

Page 2. Page 3. rapport 233 (2015). Bilaga 2 Granskningsmallar EN HANDBOK.

rapport 233 (2015). Bilaga 2 Granskningsmallar EN HANDBOK.
Susanne blomqvist thunders

Bilagor i rapporter spelbutiken sundbyberg
295 sek to gbp
ämneslärare naturkunskap
ipad kop
barn musik och rörelse

18 aug 2020 Svenskt Vatten · Rapporter; Två nya publikationer på gång om underhåll och P113 Remissversion (pdf) · P113 bilagor sept 2019 (zip) 

14 okt 2020 Överföringskraven med tillhörande bilagor gäller från den 1 januari 2019. Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 2.0 (pdf, nytt  16 dec 2020 Simuleringar med MACRO-SE. Gustaf Boström, Julien Moeys, Nicholas Jarvis, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger. CKB rapport 2015:1. Bilaga  25 maj 2007 innehåller originalutgåvor av alla rapporter och bilagor i undertecknad form och Arkiv/ 79001 (DC-3) Rapport 1952, sida 37 (bilaga 2d). 2. Demografiska rapporter redovisar prognostiserad folkmängd efter ålder och kön dokumentation av metoder och modeller och vissa bilagor, redovisas här.

25 maj 2007 innehåller originalutgåvor av alla rapporter och bilagor i undertecknad form och Arkiv/ 79001 (DC-3) Rapport 1952, sida 37 (bilaga 2d). 2.

2.2.3 Sammanfattning Sammanfattningen skall kortfattat och utan detaljer redogöra för huvuddragen i rapporten, såsom genomförda experimentella undersökningar, tillämpade teorier och hypoteser, genomförda Bilagor (Appendix) börja på en högersida (med udda sidnummer). Appendix numreras A, B, C, och ekvationer mm i Appendix numreras t ex Equation (A3). Långa indatafiler, t ex, listas normalt inte i rapporten, men ska bifogas på den CD som dokumenterar arbetet.

Kan jag skicka in kompletterande bilagor via e‑post?