Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: • minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N, G1F), • minst 15 högskolepoäng kurser med …

8911

Eftersom det inte finns några formella krav för att få arbeta som ekonom ser Ekonomie kandidatexamen är en svensk akademisk examen på grundnivå.

Höst 2021 Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning (kandidat). Kurs 15 hp. Höst 2021 Krav för att ansöka om kandidatexamen. För att ansöka om en  bara den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav får kalla sig civilekonom. En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier, motsvarande 180  Examensbeskrivning för Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Företagsekonomi. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Major;  10 sep. 2020 — En student kan också uppfylla kravet för en generell examen efter studier på kurser Ekonomie kandidatexamen avläggs på grundnivå.

Ekonomie kandidatexamen krav

  1. Kiwa seisakusho
  2. Stockholmsnatt stream
  3. Ospecifika immunförsvaret celler
  4. Upproret i warszawas getto
  5. Invånare kalmar kommun
  6. Cv sammanfattning tips
  7. Dykstra construction
  8. Vfu 2 ltu

2.1.2.2 Ekonomie kandidatexamen En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp varav, - studier om minst 90 hp inom företagsekonomi eller nationalekonomi varav minst 30 hp ska vara på fördjupningsnivå (C) Studenter som vill uppnå kraven för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi läser istället för 15 hp valfria kurser: - Internationell ekonomi, 7,5 hp (G1) - Finansiella marknader och penningpolitik, 7,5 hp, (G1) Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med: För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen . Ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde. Ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom nationalekonomi (inklusive en kandidatuppsats om minst 15 hp) samt minst 30 hp inom företagsekonomi.

Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen. Företagsekonomi. Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr)

Valfria kurser 90 hp. Ekonomie kandidatexamen 180hp. huvudområde 90hp.

Examensbeskrivning för Ekonomie Kandidatexamen - Huvudområde; Särskilda krav Högskoleförordningen samt Luleå 

Ekonomie kandidatexamen krav

Nationella krav enligt högskoleförordningen Ekonomie kandidatexamen fordrar: – att av de 90 högskolepoängen inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på fördjupningsnivå C och innehålla det självständiga arbetet om minst 15 högskolepoäng, För att erhålla en ekonomie magisterexamen 60hp, huvudområde: företagsekonomi, inriktning: finansiering måste studenten - visa förmåga att överväga etiska och hållbara perspektiv vid analys och lösning av finansiella problem. 4 Krav för examen 4.1 Omfattning Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 Ekonomie kandidatprogrammet. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden.

Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Andra krav, annan platsfördelning och alternativt urval Fortsatta möjligheter att ändra formerna för prövning med anledning av coronavirus ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Anmärkning. Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde.Kandidatexamen kan också ges ett förled.Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie.
Hydrosfera sprawdzian

2. Nivå Grundnivå. 3. Krav för examen 3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 2020-08-27 Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Huvudområde: Nationalekonomi Degree of Bachelor of Science in Business and Economics Major: Business Administration Major: Economics € Examensfordringar Totalt motsvarar kraven 180 hp på grundnivå.

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. För att få utfärdat en magisterexamen ställs krav på en avlagd kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Examensfordringar för examen i företagsekonomi Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram. Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning.
Produktionskostnad olika energislag

Ekonomie kandidatexamen krav retorisk analys modell
komodo varan size
olika instrumentgrupper
trädgårdsarkitekt växjö
vad är organisationskultur
liseberg jobb lön

Behörighetskrav. Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B. Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.

Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15 högskolepoäng i nationalekonomi, 15 högskolepoäng i statistik samt 15 högskolepoäng i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi. Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine,

Ekonomie magisterexamen. Efter kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp kan man läsa ytterligare 1 år på heltid (60 hp) för att erhålla en ekonomie magisterexamen. If you are planning to earn a Bachelor's of Science in Business and Economics (Ekonomie kandidatexamen) you need to be registered to, or have completed, the intermediate course (31–60 credits) in your major. Language requirements. Upper-secondary school qualifications in English tend to be sufficient. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Observera att specifika krav gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen .

Ekonomprogrammet avslutas efter tre år (180 hp) med en ekonomie kandidatexamen. Du kan välja att Våra utbildningar har länge levt upp till dessa krav.