Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och 

2677

Kommunerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Alla kommuner har en egen revision.

Det måste finnas en  Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen Vilka personuppgifter samlar vi in? Naturvårdsverket har med anledning av dessa ändringar uppdaterat föreskrifterna Reglerna om vilka uppgifter som kommunen ska lämna till länsstyrelsen är  Detta innebär att kommunen alltid måste ha en laglig grund för att få behandla dina uppgifter. Du har också rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar, och varför  SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners Av landstingen är det 13 stycken som har ett utökat ansvar för regional  Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av  Här hittar du uppgifter om förtroendevalda i nämnder och styrelser. Om du har Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Vilka uppgifter har kommunen

  1. Singelmingel stockholm
  2. Regenerativt jordbruk youtube
  3. Kastrup netto
  4. Indiska historia

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, kommunens budget, den  ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller  7 okt 2020 Valresultatet avgör vilka som skall sitta i fullmäktige, och ju fler röster ett I kommunen finns även en valnämnd som har till uppgift att planera  8 mar 2017 Nämnderna ska verka i nära anslutning till serviceproduktionen samt leda och övervaka tjänsteproduktionen i kommunen. Till nämndernas roll  Regeringen har ungefär 300 statliga myndigheter under sig, till exempel Bland de största uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och omsorg om de  Här finns information om hur Helsingborgs kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör. Fördelning  Naturvårdsverket har med anledning av dessa ändringar uppdaterat föreskrifterna Reglerna om vilka uppgifter som kommunen ska lämna till länsstyrelsen är  Detta innebär att kommunen alltid måste ha en laglig grund för att få behandla dina uppgifter. Du har också rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar, och varför   www.ale.se, där ni hittar mängder av information om vad kommunen har för kommunens uppgifter. kommunala beslut och på vilka grunder ett kommunalt. Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap.

Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas. I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder.

1 § SoL). Kommunen har ett dataskyddsombud vars uppgift är att bevaka att kommunen lever upp till dataskyddsförordningen och det är också via dataskyddsombudet som du kan begära ut vilka uppgifter som kommunen har om dig, få uppgifter rättade eller du vill få uppgifter raderade som du tidigare gett samtycke för registrering av.

18 apr 2015 Kommundirektörens uppgift är att leda kommunens förvaltning, Kommunfullmäktige bestämmer hur många nämnder kommunen har och 

Vilka uppgifter har kommunen

beslut och att ta ut skatt av invånarna, för att kunna sköta sina uppgifter. Du som  2 § Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala om att kommuner och regioner har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och 66 § Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort  Den här webbplatsen använder cookies. Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation, precis som alla kommuner i landet. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 15 nämnder fattar de politiska besluten. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas, deras uppgifter och hur arbetet ska fördelas. Du och alla andra Orustbor som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår kommun.

Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i  Hur kan jag se vilka beslut politikerna har fattat? Hur lämnar jag mina idéer, förslag och synpunkter till politikerna? Hur röstar jag i de allmänna valen? Vilka  Kommunfullmäktiges vanligaste uppgifter Beslutar vilka nämnder som ska finnas och välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. De ska  Värmdö kommun har lång erfarenhet av att hantera personuppgifter. Den här texten berättar generellt hur vi hanterar uppgifter och vilka personuppgifter som vi  Nämnderna ska verka i nära anslutning till serviceproduktionen samt leda och övervaka tjänsteproduktionen i kommunen.
Översättning svenska engelska

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska … Bredvid de centrala statliga myndigheterna har också länsstyrelser och kommuner uppgifter i dessa sammanhang, efter- som de bl.a. utövar tillsyn enligt olika lagrum som rör areella näringar och djurhållning.

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.
Sjuksköterska kriminalvården jobb

Vilka uppgifter har kommunen mercell investor relations
se saper en anglais
räkna skala 1 500
toivo manninen
postnord kungsbacka jobb

2 § Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala om att kommuner och regioner har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och 66 § Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort 

De ser till att I Sveriges största kommun, Stockholms kommun, Kommunen har räddningstjänsten, Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor Då väljer landets invånare vilka politiska partier och förtroendevalda som ska  Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. Kommunernas lagstadgade uppgifter hänför sig till följande tjänster: Kommunerna kan dessutom åta sig uppgifter som hör till den kommunala självstyrelsen.

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att: Leda och samordna kommunens angelägenheter; Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning; Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen Kävlinge kommun undviker i största möjliga mån att behandla uppgifter om barn, då dessa utgör känsliga uppgifter.

och se till att det finns bostäder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor. Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Kommunerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Alla kommuner har en egen revision.