grammatisk metafor Inledning Den följande meningen, exempel (a), finns i en bygghandling som läses av en byggnadsarbetare under renoveringen av en avdelning på ett stort sjuk- hus. Texten beskriver hur rummet ska se ut när det är klart, med särskilt fokus på de nya detaljer som ska sättas på plats. Byggaren läser den som en instruktion.

8162

Under våren genomförde jag ett grammatikmoment med min N-tvåa som jag tycker föll väldigt väl ut. Så här gjorde jag: Målbild Jag började med att försöka konkretisera för mig själv vad det är eleverna ska kunna göra, utifrån det som står i det centrala innehållet …

Det visar Ulrika Magnusson i sin avhandling Skolspråk i utveckling vid Göteborgs universitet. Den grammatiska metaforen innebär att en företeelse som brukar uttryckas genom en viss grammatisk form i stället uttrycks genom en annan form. Det kan Ett effektivt verktyg i akademiskt skrivande kallas grammatisk metafor. Den typ av metafor vi är mer bekanta med är lexikalisk metafor. Detta är en variation i betydelsen av ett givet uttryck. Till exempel kan ordet ”liv” bokstavligen förstås som att leva. Ett exempel på ett språkligt drag som utmärker det skolrelaterade språket och den vuxna skriftspråksvärlden är grammatiska metaforer (hädanefter förkortat GM) i form av nominaliseringar (Lindgren & Svensson, 2015:79).

Grammatisk metafor exempel

  1. Bbr 28 day shred review
  2. Jalandhar bandh
  3. Rise borås organisationsnummer

Här kan det vara klokt att erinra sig om den gamla ramsan för att komma ihåg vad de olika ordklasserna innebär. Substantiv är namn på saker och ting, till exempel boll och ring. Långa ord i uppsatsskrivandet ger höga betyg. Grammatiska metaforer står nämligen högt i kurs när svensklärarna bedömer elevernas texter. Det visar Ulrika Magnusson i sin avhandling Skolspråk i utveckling vid Göteborgs universitet.

Det hör till saken att abstraktionsnivån är hög till exempel i vetenskaplig text, och då kan grammatiska metaforer som nominaliseringar vara ett ändamålsenligt och 

'noggrann' ting-grammatik undersökning Grammatisk metafor + passiva verb. Grammatiska metaforer i svenska medeltida berättelser om Kristi födelse. Jonas Carlquist & Asbjørg Westum.

Reglerna för hur sådana större ord bildas är andra än de grammatiska reglerna för konstruktion av rell betydelse.2 Exempel på dividuativa som lätt tar sortbetydelse: Från det metonymiska bruket av adjektiv skall skiljas det metaforiska.

Grammatisk metafor exempel

Sök bland 97606 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Grammatiska metaforer processbetydelse.

En inkongruent realisering kan alltså till exempel innebära att en process uttrycks med ett substantiv i stället för med ett verb, som i exempel 1b. Det man gör för att uttrycka en grammatisk metafor är att man ändrar vilken ordklass som används, alltså man skiftar mellan verb, substantiv och adjektiv. Här kan det vara klokt att erinra sig om den gamla ramsan för att komma ihåg vad de olika ordklasserna innebär.
Utan jämvikt

– Namnet Klubb Naket är en metafor för att man kommer naken som den man är och den man vill vara, utan fördomar.

Detta sker exempelvis vid nominalisering av process, där verb (ex: använda) uttrycks med substantiv (ex: användning). GM ger möjlighet att skapa ett komprimerat och specialiserat språk. 3.4.2 Grammatisk metafor 35 4 ANALYS AV ELEVTEXTER 37 4.1 Problematiska fall 37 4.2 Processer i svenskspråkiga texter 39 Exempel på en processbetydelse 32 En grammatisk metafor är när en typ av språkhandling uttrycks som en annan, något som märks när man ser till en språkhandlings förväntade motdrag. Till exempel kan man uttrycka ett påstående som en fråga och då få en retorisk fråga: ”Det vill du väl?”.
Vårdcentral pris

Grammatisk metafor exempel verksamhetschef kvinnokliniken halmstad
e4 stockholm södertälje
telenor load code
utbildning filmproduktion
sjuklon

När en tvååring till exempel säger ”ha boll!” kan det betyda ”Jag vill ha bollen!”. Så småningom ökar meningslängden och när barnet är ungefär tre år använder det meningar med tre ord. Grammatiska ändelser och böjningar läggs till och småord som prepositionerna ”i” och ”på” kommer därefter.

En grammatisk metafor är när en typ av språkhandling uttrycks som en annan, något som märks när man ser till en språkhandlings förväntade motdrag.

3.4.2 Grammatisk metafor 35 4 ANALYS AV ELEVTEXTER 37 4.1 Problematiska fall 37 4.2 Processer i svenskspråkiga texter 39 Exempel på en processbetydelse 32

Ett exempel kan vara att man skriver ”regeringens användning av en nominalisering kan man beskriva denna som en grammatisk metafor. Finns det exempel som tydliggör att det finns en röd tråd?

neologism: Språklig nyskapelse. Flerspråkighet är exempel på ett område där forskare inom flera olika dis- och produktiv kompetens, grammatisk information som tillhör ordet, stav- ning, osv. 1 mar 2019 3.3.6 Metafor och metonymi som gradfenomen . 87. Tabell 7. Exempel på bildlig användning som motsvaras av metaforer . Vår hypotes är att ”samma” betydelse hos ett lexem eller en grammatisk konstruktion innehåller&nb 3 nov 2016 Till exempel kan en fråga uttryckas kongruent med en frågesats eller grammatisk metafor i stället för det kongruenta uttrycket kan till exempel  9 maj 2016 143 Ulrika Magnusson Grammatisk metafor i läromedelstexter .