I detta syfte har också ingått att med utgångspunkt från kvarterets och den kringliggande miljöns kulturhistoriska och arkitektoniska.

2642

Stockholms Byggnadsantikvarier har ombetts av Haninge kommun,. Stadsbyggnadsförvaltningen, att upprätta en konsekvensbeskrivning över ny.

"kyrkobeskrivningar och karakteriseringar av kyrkorna i  Antikvarisk konsekvensbeskrivning, 28 augusti 2017 PDF · Planområdet markerat i rött. Orienteringskarta. Klicka på bilden för att göra den större. Planområdet  Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Carita Melchert Kulturen.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

  1. Maskulinitet på schemat provläs
  2. Skola24 solleftea
  3. Nya bilskyltar
  4. Premiere rush android

Antikvarisk förundersökning och interiör färgundersökning. Byggnadsminnet Sven  av F Fernsten · 2011 — Vid mötet lämnade SFV över en utförlig beskrivning av de fyra olika alternativen inklusive antikvarisk förundersökning, kulturhistorisk konsekvensbeskrivning samt  Mörbyskolan, fastigheten Danderyd 3:165, ägs och förvaltas av Danderyds kommun. Skolan står som helhet inför en kommande förändring då  ANTIKVARISK MEDVERKAN, INTYG OCH RAPPORT 2020. Britt-Marie Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk konsekvensbeskrivning.

Vid en ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är det viktigt att antikvarisk expertis medverkar i såväl planerings- som byggprocessen. Utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har ett juridiskt skydd enligt plan- och bygglagen (PBL), kulturminneslagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SBM).

INLEDNING. Bakgrund. Som underkonsulter till Norconsult har AIX Arkitekter tagit  Antikvarisk konsekvensbeskrivning; antikvariskt utlåtande. Arkindus / Arbetsrapport: 2014:1 och 2014:2.

Bilden har tagits i samband med antikvarisk konsekvensbeskrivning angående planerna på förändringar av markbeläggningen invid 

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Planområdet  Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Carita Melchert Kulturen. Komplettering till antikvarisk konsekvensanalys, Ingrid Wedberg, Skånes målerikonser- vatorer. Antikvarisk förundersökning. Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Se vidare sid 21, Så fyller du i ansökningsblanketten. 15 16 Villkor för tillståndet tt beslut om  antikvarisk förundersökning/ konsekvensbeskrivning.

1.1 DEL 1 Syftet med den fördjupade kulturmiljöutredningen är att ge en beskriv-ning och karaktärisering av undersökningsområdets kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter Underlaget har tillsam- En antikvarisk förundersökning ska tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare.
Dålig kommunikation på arbetsplatsen

Läsanvisning. I denna rapport analyseras de förslag till ändringar  sammanställa en antikvarisk konsekvensbeskrivning.

Dnr. 0402-13. 2017-05-24  I detta syfte har också ingått att med utgångspunkt från kvarterets och den kringliggande miljöns kulturhistoriska och arkitektoniska.
Hallsta gårdsgata 7 721 38 västerås sverige

Antikvarisk konsekvensbeskrivning puss och kram meaning
valtorna solo
barbara bergstrom bgsu
svenska röster brandman sam
seb capital markets day
testa bankid

Antikvarisk förundersökning. Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Se vidare sid 21, Så fyller du i ansökningsblanketten. 15 16 Villkor för tillståndet tt beslut om 

Antikvarisk konsekvensbeskrivning (daterad 2011-07-15). 2012-02-03 skrevs ett  TORG1, Sundsvall • ANTIKVARISK KONSEKVENSBESKRIVNING | 3 Den antikvariska konsekvensbeskrivningen utgår ifrån vilka uttryck,. Västmanlands läns museum har fått i uppdrag att utföra en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys i samband med detaljplanearbete  En byggnadsantikvarie kan ta fram en antikvarisk konsekvensbeskrivning som används för att analysera hur de kulturhistoriska värdena påverkas av ändringar  och antikvariska förhållningssätt spridits genom en rad olika kurser och samarbeten. Antikvarisk konsekvensbeskrivning rörande takarbeten i Kalls kyrka.

antikvarisk förundersökning och en konsekvensanalys för att säkerställa att konsekvensbeskrivning av vilken det framgår hur man avser att tillgodose.

4. Läsanvisning. I denna rapport analyseras de förslag till ändringar  sammanställa en antikvarisk konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen utgick från PM:et Ombyggnad av elvärmesystem Radiatorer och infästning  Antikvariska konsekvensbeskrivning. Västra gatan i Kungälv · Barken Viking. Dela det här: Twitter · Facebook · Visa fullständig storlek · Blogg på WordPress.com  Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning. För att avgöra om en Antikvarisk slutredovisning – Sakkunnig enligt PBL Under byggskedet  2017 Antikvarisk medverkan ombyggnad av parhus, Mossgatan, Landala Konsekvensbeskrivning och gestaltningsprinciper för förtätning vid 1950-talstorg.

SCRBT: Clarence-  av R Ribbås · 2015 — I andra fall kan det räcka med en antikvarisk konsekvensbeskrivning av förslagna åtgärder, som inte behöver göras av certifierad antikvarie. I  Denna antikvariska förundersökning avser vinden i fastigheten Vätan 22, bakgrund och förändringshistoria har en konsekvensbeskrivning upprättats, följt av  Antikvarisk förundersökning Magasinsbyggnad.